JUDr. Jiří Pitron

JUDr. Jiří Pitron

Nádražní 2775/145
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 66211883

Informace o kanceláři JUDr. Jiří Pitron

Advokátní kancelář Ostrava - Moravská Ostrava

 

Advokátní kancelář JUDr. Jiřího Pitrona je velmi seriózní kancelář s praxí několika desetiletí ve všech oblastech práva. Kancelář má sídlo v Ostravě a tedy poskytuje své právní služby zejména v Moravskoslezském kraji. Cílem advokátní kanceláře bylo při jejím založení, a je tomu tak i dnes je poskytnout každému klientovi optimální a komplexní právní řešení.

Advokátní kancelář se zaměřuje zejména právo bytové, finanční, insolvenční, občanské, obchodní, pracovní, právo nemovitostí, rodinné, správní, stavební a trestní právo.

 

V oblasti stavebního práva poskytujeme našim klientům poradenství zejména při:

 • vypracování a připomínkování smluv
 • komplexní právní poradenství při převodu a vypořádání nemovitostí
 • komplexní právní poradenství při developerských projektech
 • vypracovávání právních rozborů, stanovisek a expertiz
 • zastupování v řízení před soudem a jinými státními orgány

 

V oblasti správního práva zajišťujeme pro naše klienty zejména:

 • zastupování v řízení před orgány veřejné správy
 • pomoc při vyřizování potřebných dokumentů
 • vypracovávání právních rozborů a stanovisek
 • právní poradenství v oblasti správných předpisů

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Jiří Pitron

Nádražní 2775/145

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

 

Telefon: +420 596 136 456 

Mobilní telefon: +420 732 512 242

Cena za služby JUDr. Jiří Pitron

Odměna advokáta se určuje na základě dohody mezi advokátem a jeho klientem, případně mimosmluvní odměna dle advokátního tarifu. 

Co je aktuálního u nás?

Advokátní kancelář poskytuje tyto právní služby:

 • rodinné právo - rozvody, opatrovnické věci /výživné a pod./

 • občanské právo - nesporné věci a spory vypořádání společného majetku manželů

 • obchodní právo - obchodní smlouvy, zakládání firem, spory z obchodních vztahů

 • trestní právo - obhajoby i zastupování  poškozených subjektů

 • správní právo - stavební právo  přestupky

 • ochrana osobnosti

Kde nás najdete?